31/05/2014

What's my dream job and where it is? / Czym jest praca moich marzeń i gdzie ona jest?


Last Friday I have attended a free webinar titled: "Get your dream job"and as short as the webinar was, it made me realise something very obvious to many people, but not so obvious to me. 
When I used to look for work, like most of us, I would look for what's available in industries in which I am experienced, or qualified. This seemed to be a logic approach to me. However, sometimes logic isn't enough, especially when it comes up to hunt of a dream job. 

What we were asked to do at the webinar, is to close eyes and recall a situation in our lives when we have done something that made us feel great. Something when we felt inspired and energised. The moment when we said to ourselves: "Blimey this is what I could do for the rest of my life!" Then we were asked to to the same two times, recalling two different situations.

Funnily enough to me, none of the events recalled was even part of the jobs I did in my life for money. An interesting and provokative discovery to me.
Maybe, when looking for a dream job it's a good way to start by searching in places where we can offer, what we love doing? Our natural determination in doing things we love can maybe not do it all for us, but will definitely help moving forward. And if the dream job seems to be nowhere perhaps it's the time to create it?

Close your eyes and imagine a situation... 
WERSJA POLSKA / POLISH VERSION
W zeszły piątek wzięłam udział w darmowym webinarze pt. "Zdobądź pracę marzeń" i choć webinar długie nie było, to pomogło mi zauważyć coś, co może dla wielu z nas jest oczywiste, ale dla mnie oczywiste nie było.
Zazwyczaj kiedy szukałam pracy, jak wielu z nas szukałam ofert w sektorach, w których jestem już doświadczona, lub mam do nich kwalifikacje. Wydaje się to być logiczną czynnością. Czasami jednak logika nie wystarczy. Zwłaszcza, kiedy szukamy pracy marzeń.  

Poproszono nas bowiem, aby zamknąć oczy i przypomnieć sobie sytuację z naszego życia, kiedy to robiliśmy coś, co sprawiało, że czujemy się świetnie, zainspirowani i naenergetyzowani. Moment, kiedy to pomyśleliśmy: "Kurczę, mogłaby to robić przez resztę mojego życia!" Potem poproszona nas, aby zrobić to jeszcze dwa razy, przywołując inne sytuacje.

Dość dla mnie zabawnie, żadna z moich przywołanych sytuacji  nie była nawet częścią pracy, za które mi płacono. Interesujące i zarazem prowokujące dla mnie odkrycie.
Może zatem poszukując pracy marzeń dobrze byłoby zacząć od miejsc, gdzie możemy zaoferować to, co kochamy robić? Nasza naturalna wtedy determinacja w robieniu rzeczy, które kochamy może nie załatwi za nas wszystkiego, ale z pewnością pomoże posunąć się na przód. A jeśli praca marzeń wydaje się nie istnieć, może czas, aby ją sobie stworzyć?

Zamknij więc oczy i wyobraź sobie sytuację...


27/05/2014

Parisians rude? Not to me...Back home from Paris. I personally never have enough of this loved-hated city, however I appreciate that some people feel different about it, especially, when it comes up to people from Paris... The stories of stuck up Parisians and extremely rude waiters in Parisian restaurants are so popular that almost cliche.

It was my third visit to Paris so far and I must say that I can't remember one single person being rude or even unfriendly to me. Maybe I am just gifted with a Parisian spark, so the people treat me exceptionally well, or maybe I am just clever. And what I mean by my cleverness is that I simply chose to speak French straight away without expecting anyone to understand English. Never mind, I don't really speak French, or let's be clear my French is very basic, just enough to get around. I know that the French adore their language and part of this love is that they tolerate the grammar errors when a foreigner speaks. I just get on with it. It's a beautiful language after all, so why not?

I could list here right now at least three famous world cities of which you would less expect its people to be rude, and yes, they're even if you speak their official language. This could be the topic for a different post, so I won't do it, either my point is to compare Paris to those cities. What I am trying to say is that a few things worked out for me in Paris and these are: (in order)

- a smile
- speaking broken French (in a funny or cute way - this is for you too choose)
- wearing the stuff you would wear back home on your "good days", so no scruffy, "comfortable" tourist outfits
(there is always a way to wear comfortable clothes and look good, but again, this could be a topic for a spare post, so let's just agree on using your imagination)

Actually, if you think of it, these few things should work out well pretty much everywhere, assuming we are dealing with a reasonably well behaved society. And regardless my tips and hints the most important is that you get what you give. EVERYWHERE.

23/05/2014

Write down (To-Do List)


Years ago I used to start a day with writing a list of tasks to do. I happily used to complete them too. Then, for some reason or another, I forgot about doing it, and used to write those lists only sporadically, on important days in my life.

However, I recently began this practice again. A written word seem to have more impact on me and it gives me motivation. I don’t know about you, but once I write something down I just get it done.

The same applies to making plans for a longer amount of time. For example, you decided to make a change in your life. You can write a list of the main steps you will take, to implement your plan. Then, depending on your situation and the clarity of what you’re supposed to do, you can break this plan down into smaller steps. Just to be precise, I don’t want to bore you with analytical approach to making your life changes. What I am trying to say is, that a written plan even on a random piece of paper is in my experience a great motivator. And here, again I somehow commit to doing what I wrote down.

It’s almost like with writing a shopping list. You just get on with it. If committing to what you wrote down is a difficult task for you, imagine that you are just writing a shopping list. Then take it with you and go out. And the best part of it is that you are not spending any money when using it, unless the shopping is actually on your To-Do list ;)

20/05/2014

I feel as I want to stop writing this blog / Czuję jakbym chciała przestać pisać bloga


Ever since I started writing this blog I have had a few days when I wasn't in love with it, I didn't feel inspired to write or I simply couldn't rouse myself to put pen to paper. These days of course happen to anyone who has to create something on a regular basis. I've managed to deal with them, no problem. I knew they're part of this challenge. 

However, today is the day when I truly feel like saying: "That's it". I must say that this is the first time I am experiencing such a strong feeling with regards to my creation. I've struggled to sit down and finally write a post. No topic was interesting enough in my view to write about, no words wise or funny enough, everything is just a nonsense today and I think that most people think that what I write is stupid anyway.

Well, as much as I'd like to take it easy and not to write for a while, pretending that nothing happened or that I am busy, I made a conscious decision to sit down and write. It's not fair to leave things unfinished, unless they truly don't make any sense to do or do not add any value, which isn't (let's be honest) the case for my blog. It's not worth anything ending up being propelled along by negative emotion isn't?
 
I made myself a deal to continue doing something, especially when I wish to stop. And if it's wiser to stop, then do it with a show of gratitude for how much I have done so far. I guess this statement could apply not only to blogging;)
 
 


WERSJA POLSKA / POLISH VERSION 
Od kąd zaczełam pisać bloga miałam już parę takich dni, kiedy to nie byłam (powiedzmy delikatnie) w nim zakochana. Albo nie czułam się zainspirowana, albo po prostu nie byłam zbytnio zainteresowna pisaniem. Oczywiście takie dni zdarzają się każdemu, kto tworzy coś regularnie. Ja się z nimi rozprawiłam bez większego problemu. Wiedziałam, iż są one częścią tego wyzwania. 

Nie mniej jednak dzisiaj jest "ten"dzień, w którym naprawdę chcę powiedzieć: "To tyle". I muszę dodać, że jest to pierwszy raz, kiedy odczuwam tego typu i tak silne uczucie. Męczyłam się, zanim w końcu usiadłam do pisania. Żaden temat nie był w moim przekonaniu wystarczająco ciekawy aby o nim pisać, żadne słowa mądre czy zabawne, cały ten blog to jakiś nonsens, a po za tym większość ludzi i tak myśli, że to co piszę jest głupie.

No tak. Choć bardzo bym chciała włożyć sobie na luz i przez jakiś czas nie pisać udając, że nic się nie stało czy że jestem zajęta, postanowiłam podjąć świadomą decyzję o tym, aby usiąść i jednak zacząć pisać. To nie fair zostawiać rzeczy niedokończone, chyba że rzeczywiście nie mają one sensu lub nie wnoszą nic pozytywnego do życia, a przecież powiedzmy sobie szczerze to nie dotyczy mojego bloga. Nie warto kończyć czegoś pod wpływem chwilowej negatywnej emocji prawda?

Zawarłam więc umowę z samą sobą, aby kontynuować coś szczególnie wtedy, kiedy chcę przestać. A jeśli mądrzej będzie przestać to zrobię to z gestem i wdzięcznością. Chyba nie tylko możnaby to odnieść do bloga ;)17/05/2014

What do you spend your energy, money, time and space on? / Na co przeznaczasz swoją energię, pieniądze, czas i przestrzeń?


There is a lots of power in this question. Because if you answer it to yourself, you'll find out what are your values. This is another thing, which "enlightened" me during last weekend's seminar. I always thought, that my values are very similar to the "typical" ones: family, home, friends etc. Perhaps it even was that way, the values of course are changing, but what doesn't change is the following thing:

What you spend without thinking the most of your energy, money, time or space for, are your values.
Interesting isn't?

Another characteristic thing, which can suggest you what are your values is:

What you are keen on learning the most, what you are willing to know more about, or what most happily you study.

And not necessarily in an academic way. Rather on a personal level, regardless whether they're fashion magazines, manuals of the electronics or tourist guides. What you crave the most to learn more about is a symbol of your values. It's worth to know your values, because in that way you know what to hold on to, what to develop or what (at least in this moment) defines you.WERSJA POLSKA / POLISH VERSION

 

W tym pytaniu zawarta jest moc. A to dlatego, że jeśli sobie na nie szczerze odpowiesz, dowiesz się jakimi wartościami naprawdę w życiu się kierujesz. To również jedno z zagadnień, które "oświeciło" mnie podczas zeszłego weekendu. Zawsze myślałam, że moje wartości są bardzo podobne do tych typowo wymienianych: rodzina, dom, przyjaciele itp. Oczywiście może i tak kiedyś było, wartości bowiem cały czas się zmieniają. To, co jednak zawsze je spaja to  rzecz następująca:

To, na co bez zastanowienia oddajesz najwięcej swojej energii, pieniędzy, czasu czy też życiowej przestrzeni jest twoją wartością. 
Ciekawe co?

Jeszcze jedną charakteryzującą cechą która podpowie ci co może być twoja wartością:

To, o czym najchętniej się uczysz, o czym chcesz wiedzieć więcej lub co najchętniej studiujesz.

Niekoniecznie w sensie akademickim. Raczej w tym osobistym, bez względu na to, czy są to czasopisma modowe, obsługa urządzeń elektronicznych czy przewodniki po świecie. To co, po co najchętniej sięgasz, aby zagłębić twoją wiedzę jest symbolem twoich wartości. A warto je znać, bo wtedy się wie czego się trzymać, lub co rozwijać, oraz co nas (przynajmniej na ten czas) określa.

15/05/2014

Do you know the remedy for judgments? / Czy znasz środek na osądzanie?


Judgments. One of my lifelong wishes is to get rid of them forever. Prejudging, jumping to conclusions, stereotyping, having opinions without the data to back on… This is what most of us do to others and we all know this, but what I’d like to point out here is that we often do this to ourselves too.

However, in the times when we feel great about ourselves, our actions or thoughts we don’t even spend a minute on talking about others in a negative way. And other way around; the more we feel not so great or actually crap about us (consciously or not) the more we project it on others by using judgments as cover up to our imperfections.

One of the things I learnt on last weekend’s seminar is that we judge ourselves, we feel guilty about it so then to make ourselves feel better we judge others.

And again and again, it’s like a carousel taking on and dropping judgements on random rounds.

So what’s the remedy for judgment?

I guess feeling truly good about yourself, but I mean truly, deeply connected to yourself and secure is a great start.

Hard to achieve?WERSJA POLSKA / POLISH VERSION

 


Osądy. Jednym z moich życiowych marzeń jest pozbycie się ich na zawsze. Uprzedzanie się, wyciąganie pochopnych wniosków, głoszenie stereotypów lub poglądów, na których poparcie nie dysponujemy faktami... Jest to co większość z nas robi i wszyscy o tym wiemy. Ja chciałabym tutaj zaznaczyć, że często robimy owe rzeczy również samym sobie.

Nie mniej jednak w momentach, kiedy czujemy się świenie z naszymi myślami i czynami, ogólnie z samymi sobą, nie spędzamy nawet minuty na mówienie o innych w negatywach. I na odwrót; im bardziej czujemy się ze sobą źle (świadomie lub nie) tym bardziej projektujemy to samopoczucie na innych często używając osądów, aby przykryć nimi nasze niedoskonałości.

Jedną z rzeczy, których nauczyłam się podczas seminarium w zeszły weekend jest to, że osądzamy siebie, po czym czujemy się z tego powodu winni i aby polepszyć sobie samopoczucie osądzamy innych.
 
I tak w kółko. Jak na karuzeli, która bierze i zrzuca z siebie osądy podczas przypadkowych obrotów.

Co jest więc złotym środkiem na osądzanie?

Chyba prawdziwe uczucie komfortu z samym sobą, ale mam na myśli takie naprawdę - bezpieczne i głęboko połączone z wewnętrzym ja to dobry początek.


Czy to trudne do osiągnięcia?

 

12/05/2014

Power to Succeed - what have I been up to over the weekend / Power to Succeed - czyli co robiłam w weekend

Google Images
At the start of this post I’d like to apologise you for my rather long gap in posting, although believe me it was all for a good purpose. So what have I been up to over the weekend when I wasn't writing? I was away in London attending a very cool seminar on self-development called “Power to Succeed” lead by a guy called Elliot under a professional (and also cool) name - The Coach in The Hat.

Before I summarise my experience, I'd like to mention, that I love attending these type of events and I have been to quite a few already, including a famous Paul McKenna's NLP training programme, which unlike this event, I had to pay for.

The Power to Succeed is a promotional free seminar, but what’s different about it from other free events is that Elliot is giving a lot in it. And I truly mean a lot. The seminar is packed with knowledge about personal growth, information, tools and more than anything, The Coach in the Hat offers his amazing approach to coaching people.

Honestly I didn’t know what to expect when I turned up on the first day, as I only had a very rough idea of who The Coach in the Hat was, as I had never heard of him before. 

So when I eventually saw him, listened to him and watched him on the stage I was mesmerised by his integrity and charm.

This post is meant to be short and to perhaps wet your appetite to attend a weekend free seminar run by The Coach in The Hat. I will therefore share with you only a few key areas for me which we explored among many others. The first was judgment, specifically, how we judge ourselves and others. The second was our perception of success and the third was how we recognise and understand our values. Those three were quite a revelation for me.  But perhaps I should keep you curious until my next post where, I reveal a bit more. 

Until then, take a look at this talented man here and open up for the inspiration!WERSJA POLSKA / POLISH VERSIONNa początku tego posta chciałabym was kochani przeprosić za raczej dłuższą przerwę w pisaniu, choć wierzcie mi, wzięła się ona z bardzo pozytywnego powodu. Co więc robiłam w dopiero co miniony weekend kiedy nie pisałam? Otóż byłam w Londynie na bardzo fajnym workshopie z zakresu samodoskonalenia pt. "Power to Succeed" (z ang. mniej więcej brzmi to jak: Moc aby odnieść sukces) prowadzonego przez pana o imieniu Elliot pod równie fajnym profesjonalnym imieniem (tłum. dosłowne) "Coach w Kapeluszu". 

Zanim jednak podsumuję moje weekendowe doświadczenie chciałabym zaznaczyć, iż uwielbiam uczęszczać na tego typu wydarzenia, byłam już zresztą na kilku włączając słynne NLP Paul'a McKenna, za które trzeba było (ujmijmy to delikatnie) dość dużo zapłacić.

The Power to Succeed to promocyjne darmowe seminarium, ale to co od innych darmowych warsztatów je odróżnia to to, że Elliot daje w nim bardzo dużo. I podkreślam tutaj, że naprawdę dużo. Warsztat jest zapełniony wiedzą o samodoskonaleniu, informacją, narzędziami, ale co najważniejsze "Coach w Kapeluszu" obdarowuje nas swoim niesamowitym podejściem do coachowania ludzi. 

Szczerze, to nie wiedziałam czego oczekiwać, kiedy pojawiłam się na semnarium rano pierwszego dnia. Miałam tylko nikłe pojęcie,  o tym kim jest "Coach w Kapeluszu", ponieważ nigdy przedtem o nim nie słyszałam. 
Kiedy w końcu go zobaczyłam, posłuchałam i obejrzałam na scenie byłam oczarowana jego integralnością i urokiem osobistym.

Ten post ma być krótki i kto ,może wzbudzić w was pragnienie do wzięcia udziału w weekendowym darmowym warsztacie prowadzonym przez Elliota:) Podzielę się z wami więc tylko trzema kluczowymi dla mnie wątkami które na seminarium odkrywaliśmy z pomiędzy wielu innych: Pierwszy to osądzanie z naciskiem na to jak osądzamy siebie i innych, drugi to jak postrzegamy sukces a trzeci jak rozpoznajemy i rozumiemy nasze wartości. Te trzy rzeczy były dla mnie dość ciekawą rewelajcą. Ale może powinnam potrzymać was w niepewności do mojego następnego posta, w którym opowiem wam więcej. 

Na razie popatrzcie na tego utalentowanego mężczyznę tutaj i otwórzcie się na inspirację!

08/05/2014

What to ask yourself when you don't know what you want? / O co się siebie zapytać kiedy nie wiesz czego chcesz?


What do you want in life? What do you want to do? What is your goal? What is it you aim for? All questions of this sort can either make us feel enthusiastic and excited or upset and sad. This of course depends on our personal situation.

Fair enough. These questions can be broadly interpreted and as a result make you feel bemused. So there is an option to rephrase them by being more specific and asking: “What do you want to do in your career?” , “What do you aim for in your personal life within the next 5 years?”, “What is your personal goal for this month?” and so on. These are obviously the examples, but I hope you know what I mean.

This is one way. And I wouldn’t be myself if I wouldn’t try out other things to see if they work. How about, then, asking yourself: “What is it that excites you?” “What is it that makes you say 'Wow'!?” You can narrow these questions down to the point where you’ll find out. By doing so you are thinking clearly, and that should keep you focused on what you really want.


And what to do if you don’t even know what excites you? Die. Just kidding. Read my post from September last year here: “Blessed those who know what they want because they’ll get it”WERSJA POLSKA / POLISH VERSIONCzego chcesz? Co chcesz w życiu robić? Jakie masz cele? Dokąd zmierzasz? Słysząc tego typu pytania możesz poczuć się entuzjastycznie podekscytowany jak i zdenerwowany bądź smutny. Wszystko zależy od naszej osobistej sytuacji i tego czy rzeczywiście wiesz czego chcesz.

Nic dziwnego. Te pytania mogą być pojmowane na szeroką skalę i w konsekwencji nas gubić. Mamy więc opcję je przeformuować i spytać bardziej specyficznie; na przykład: "Co chcesz robić w twoim życiu zawodowym?", "Co chciałbyś osiągnąć w swoim życiu osobistym w ciągu 5ciu lat?", "Jakie są twoje osobiste cele na ten miesiąc?" i tak dalej. Są to oczywiście przykłady, ale mam nadzieję że jasno się wyrażam.

To jeden sposób. Nie byłabym jednak sobą gdybym nie spróbowała zrobienia czegoś inaczej. A jak by więc tak zapytać siebie: "Co takiego cię ekscytuje?", "Co sprawia, że skaczesz do góry i krzyczysz Wow". Możesz "drylować" te pytania do momentu, w którym po prostu otrzymasz odpowiedź. Robiąc to myślisz prosto, na przód, a nie na boki. To powinno pozwolić ci się skupić na tym, czego naprawdę chcesz". 


A cuż takiego począć jeśli nawet nie wiesz co cię ekscytuje? Umrzeć. Tylko żartuję. Przeczytać mój wrześniowy post tutaj: "Błogosławieni, którzy wiedzą czego chcą, albowiem oni to dostaną" 


06/05/2014

Show me your life and I'll tell you who you are / Pokaż mi swoje życie, a powiem ci kim jesteś


People generally like talking about themselves and their lives quite a lot. We normally trust, that what they’re saying is true – especially when we like them or we don’t know them very well and have no basis to believe that they would deceive us. We may like talking about ourselves and our lives too. Why not? 
However, nothing will tell us more about a person than the life she leads.

And as much as we can “modify” our life using colourful words when describing it, we can only modify the reality of it by our actions. These create our life on daily basis.

Taking a look at people’s life is a brilliant indicator to see what a person is about and having this information lets us to decide whether we want to follow, get inspired or simply be around this person. The same applies for us.

So not what we say, but what we do and how we do it is our greatest showcase. In good times and in bad times. Whether we like it or not.WERSJA POLSKA / POLISH VERSIONLudzie na ogół bardzo lubią mówić o swoim życiu. Prawie zawsze ufamy, iż to co mówią jest prawdą - szczególnie gdy ich lubimy, bądź ich dobrze nie znamy i nie mamy podstaw do tego, aby twierdzić iż nas okłamują. My też może lubimy mówić o nas i naszym życiu. Dlaczego nie?
Nie mniej jednak nic nie powie nam więcej o danej osobie niż to, jakie życie ona prowadzi.

I na tyle, na ile potrafimy "zmodifikować" nasze życie kolorowymi słowami podczas jego opisu, jego rzeczywistość możemy zmodifikować natomiast tylko poprzez nasze czyny. Bo to one kreują nasze życie dzień po dniu.

Przyglądanie się życiu danej osoby to świetny indykator, aby dostrzec kim dana osoba jest, a mając tę informację możemy zdecydować czy weźmiemy z niej przykład, zainspirujemy się nią czy po prostu chcemy z nią przebywać. To samo dotyczy nas samych.

Nie to co mówimy, lecz to co czynimy i jak to robimy jest naszą najlepszą wizytówką. W dobrych i złych momentach. Czy nam się to podoba czy nie. 

04/05/2014

A sweet town called Lewes - Słodkie miasteczko zwane Lewes

Only 15 min by train from Brighton towards to the east there is a picturesque town called Lewes, which I love visiting over the weekends. In fact, yesterday I had a pleasure to be there again, and now I eventually decided to introduce you to this sweet town.
I'd like to show you the photos from two visits in Lewes. Of course the one I made yesterday, and another, which took a place some time ago. This is why the photos can illustrate different seasons in which they were taken. But isn't more interesting?

So this is Lewes:

******


Niespełna 15min pociągiem na wschód od Brighton znajduje się malownicze miasteczko zwane Lewes, które uwielbiam odwiedzać w weekendy. Właśnie wczoraj po raz kolejny zdarzyło mi się tam zwitać i po tej wizycie w końcu postanowiłam zaprezentować Wam tę słodką miejscowość. Zdecydowałam jednak pokazać wam zdięcia z dwóch wypraw. Oczywiście tej wczorajszej i pewnej już odległej, chyba nawet półtora roku temu. Dlatego zdięcia mogą sie troche różnić od siebie porą roku, w której zostały zrobione. Ale czyż to nie ciekawiej?

Oto Lewes:Lewes Castle


View on the high street


A sweet name for a pub - Snowdrop (with a crocodile on its front;)


Baltica Cafe with Polish porcelain from Bolesławiec
In the bottom of the Lewes Castle
See you soon Lewes!


02/05/2014

You are now entering the EU / Wchodzisz do Unii


Yesterday it was the tenth anniversary of Poland joining the European Community. I am not going to debate here about the political or economical aspects of this event, I would only like to share with you a memory from that day, exactly ten years ago.  

On May 2nd 2004, on the day when Poland joined the EU I was living in Colombia, and maybe due to the geographical distance from my country I wasn't too excited about it. I knew that a lot of young Poles were going to the UK, which along with Ireland and Sweden was kind enough to open its borders first. "I am not going to London, like all those other Polish people!", I thought to myself. I remember my mum wrote a very uplifting email to me, full of excitement, to share with me her joy that Poland had joined the EU. I read it without any feeling any deep emotion. "Whatever", I thought...

How funny life is! By January the following year I had landed in the UK. Not in London, to be fair, but in Glasgow, Scotland, and I can't imagine how my life would go without the possibility of being able to legally stay and work in Europe. Colombia didn't work out, anyway it maybe wasn't meant to, and Poland wasn't an attractive option for me to start a new life chapter at that time. And it wasn't really about earning money. What won was my willingness to explore the world, other cultures, and to learn foreign languages. Anyhow, does it matter? What's important is that being a Pole I can boldly live in Europe and gain priceless life experience and I am grateful for it. Once upon a time Poles had to "smuggle" themselves abroad to have this possibility. This is really worth remembering, not just on anniversary days.

Today I guess for the first time I asked myself a question; "Where would I be now, if Poland hadn't joined the EU?"WERSJA POLSKA / POLISH VERSIONWczoraj miała miejsce dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nie będę rozważać z tego powodu politycznych czy gospodarczych aspektów tego wydażenia, chciałabym się tylko podzielić z wami wspomnieniem tego dnia w moim życiu, dokładnie dziesięć lat temu. 

1go maja 2004 roku w dniu przystąpienia Polski do Unii mieszkałam w Kolumbii i może ze względu na odległość jaka mnie w tamtym momencie od mojego kraju dzieliła, jakoś nie czułam z tego powodu wzmożonej radości. Mało tego. Wiedziałam, że wielu młodych Polaków ruszyło za zarobkiem do Wielkiej Brytanii, która wraz z Irlandią i Szwecją była bardzo dla nas łaskawa jako pierwsza otworzyć swe granice. Myślałam sobie więc: "Napewno nie pojadę do Londynu, jak ci wszycy Polacy!". Pamiętam, że moja mama wysłała mi wtedy bardzo uniosłego wypełnionego pozytywnymi przesłaniami maila wyrażając radość z powodu przystąpienia Polski do Unii. Przeczytałam go bez większych emocji. Pomyślałam: "Mało mnie to obchodzi"...

Jakże zabawne jest życie. Już w styczniu następnego roku wylądowałam w Wielkiej Brytanii. Co prawda nie Londynie, ale w Szkocji, dokładnie Glasgow i nie wyobrażam sobie jak by inaczej moje życie mogło się potoczyć bez możliwości pobytu oraz legalnej pracy w Europie. Kolumbia nie wypaliła, zresztą wypalić może nigdy nie miała, a Polska wtedy nie była dla mnie zachętą na rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. I wcale nie chodziło o zarabianie pieniędzy. U mnie zwyciężyła chęć poznawania świata, innych kultur i szlifowania bądkź uczenia się języków. Zresztą, czy to ważne... Ważne jest że jako Polka mogę sobie śmiało mieszkać w Europie i zdobywać to drogocenne życiowe doświadczenie za co jestem bardzo wdzięczna. Kiedyś Polacy musieli się "przemycać" aby mieć taką możliwość. Warto o tym pamiętać i to nie tylko w dniach rocznic.

Dzisiaj chyba po raz pierwszy zadałam sobie to pytanie; Gdzie byłabym teraz gdyby Polska nigdy nie weszła do Unii?